Home
O nama
Kontakt
Povijest
Uprava
Orkestar Čvrčak
Stanko Mihovilić-osnivač harmonikaške sekcije
Tečajevi
7. PULA Guitar Fest 2019.
25. Međunarodna ljetna škola harmonike 2019.
Orkestar S. Mihovilić
44. SUSRET HARMONIKAŠA 2019.
Galerija
 
Uprava
 

Najviše tijelo u OKUD-u "Istra" je Skupština.

Skupštinu sačinjavaju redovni članovi OKUD-a "Istra".

Pravo glasa imaju punoljetni redovni članovi.

Radom OKUD-a "Istra" rukovodi Upravni Odbor koji broji 5 članova, a izabire ih Skupština.

 


   
Aleks Nadišić  predsjednik 

 

Maja Sebelić -  dopresjednica

Tatjana Merkl

Tamara Ignjatović

Zdravko Širola

 

 

 

 članovi


 
 

 




Novosti:
25. Međunarodna ljetna škola harmonike 2019.
60. godina OKUD-a
7. Pula guitar fest 2019.
Rezultati - 44. Susret
Prosudbene komisije 44. Susreta harmonikaša
Korisni linkovi:
Grad Pula
Istarska županija
Turistička zajednica Pule
Accordeonrama.fr
Confédération Internationale des Accordéonistes (IMC-UNESCO
Ministarstvo kulture RH
Hotel Pula
Harmonikaški centar
 
 




































© OKUD ISTRA • Stankovićeva 4, Pula 52100 , P.O. BOX 99 • Croatia • Tel / Fax: +385 52 543 596 • E - mail