Home
O nama
Tečajevi
7. PULA Guitar Fest 2019.
25. Međunarodna ljetna škola harmonike 2019.
Orkestar S. Mihovilić
44. SUSRET HARMONIKAŠA 2019.
Galerija
 

Raspored događanja-43.Susret
 

 43.  MEĐUNARODNI SUSRET HARMONIKAŠA

 

     PULA, 25. – 28. TRAVNJA  2018.

DOM HRVATSKIH BRANITELJA

 

R A S P O R E D    D O G A Đ A NJ A

 

 Održavanje 43. Međunarodnog susreta harmonikaša omogućili su:

MINISTARSTVO KULTURE REPUBLIKE HRVATSKE
ISTARSKA ŽUPANIJA – REGIONE ISTRIANA
Upravni odjel za kulturu – Assessorato alla cultura
GRAD PULA – CITTÀ DI POLA
TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA PULE

       

 

 
43. Međunarodni susret harmonikaša
 

NAJAVLJUJEMO / WE ANNOUNCE

43. Međunarodni susret harmonikaša  

Pula, 25. - 28. 04.2018.     

Propozicije i pravilnik 

 

Osvojite besplatnu kotizaciju Solista! Giveaway na našoj Facebook stranici: www.facebook.com/okudovci.okudistra/posts/1570398579743116

 Promotivni video: youtu.be/1VoVEcy-ibg

 

  

43rd International Accordion Competition

Pula, Croatia, April 25th - 28th, 2018

Regulations and rules

 

GIVEAWAY - WIN A FREE PARTICIPATION for SOLOISTS, here: www.facebook.com/okudovci.okudistra/posts/1570398579743116

Check out promotional video: youtu.be/1VoVEcy-ibg

 

 
Prethodna stranica 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23 Slijedeća stranica
 Novosti:
25. Međunarodna ljetna škola harmonike 2019.
60. godina OKUD-a
7. Pula guitar fest 2019.
Rezultati - 44. Susret
Prosudbene komisije 44. Susreta harmonikaša
Korisni linkovi:
Grad Pula
Istarska županija
Turistička zajednica Pule
Accordeonrama.fr
Confédération Internationale des Accordéonistes (IMC-UNESCO
Ministarstvo kulture RH
Hotel Pula
Harmonikaški centar
 
 
© OKUD ISTRA • Stankovićeva 4, Pula 52100 , P.O. BOX 99 • Croatia • Tel / Fax: +385 52 543 596 • E - mail