Home
O nama
Tečajevi
7. PULA Guitar Fest 2019.
25. Međunarodna ljetna škola harmonike 2019.
Orkestar S. Mihovilić
44. SUSRET HARMONIKAŠA 2019.
Galerija
 

38. MEĐUNARODNI SUSRET HARMONIKAŠA Pula, 24. - 27.04.2013. - 38th INTERNATIONAL ACCORDION COMPETITION PULA, April 24 to 27 2013
 

 

 

 

 

 

 

 

Pobjednici u kategoriji  C - ORKESTRI  i dobitnici Prelaznog Kupa Grada Pule

Winners in category C - Orchestars as well as winners of the transitional Cup of the City of Pula.

Orkestar harmonika Akademskog kulturno-umetničkog društva

"Sonja Marinković" Novi Sad, Srbija, Serbia

 conductor/ dirigent: Goran Penić

 

 

 

 

Najavljujemo / We announce

39. MEĐUNARODNI SUSRET HARMONIKAŠA

39th INTERNATIONAL  ACCORDION COMPETITION  

Hrvatska, Pula,  23. - 26. 04. 2014.

Croatia , Pula, 23. - 26. April 2014.

 

 

 

Najavljujemo / We announce

40. MEĐUNARODNI SUSRET HARMONIKAŠA

40th INTERNATIONAL  ACCORDION COMPETITION  

Hrvatska, Pula,  22. - 25. 04. 2015.

Croatia , Pula, 22. - 25. April 2015.

 

 

 

 

 

 

 
PROMENADNI KONCERTI LJETO 2012
 
 
 
 
 
KONCERTI 
  
 
SRPANJ 
05.07.  21 sat - Pula, Gradski trg Forum:
                                 harmonikaški orkestar "Stanko Mihovilić" dirigentica Vinka Burić    
 
13.07.  21,00 sat  Fažana, Bi Village: 
                                harmonikaški orkestar "Stanko Mihovilić" dirigentica Vinka Burić    
 
27.07.  21,00 sat Fažana, Bi Village: 
                                harmonikaški orkestar "Stanko Mihovilić" dirigentica Vinka Burić    

KOLOVOZ

 10.08. -  21,30    Fažana, Bi Village: harmonikaški orkestar "Stanko Mihovilić" dirigentica Vinka Burić  

 14.08. - 21,30   Fažana, Bi Village: harmonikaški orkestar "Stanko Mihovilić" dirigentica Vinka Burić     

 

 

RUJAN

07.09. -21,00 Fažana, Bi Village: harmonikaški orkestar "Stanko Mihovilić" dirigentica Vinka Burić      

    _____________________________________________________________________________ 

Srdačno zahvaljujemo svim natjecateljima, gostima i prijateljima na dolasku i sudjelovanju u Puli na  37. međunarodnom susretu harmonikaša te se za sadovoljstvom  

We sincrely thank all the competitors,guests and friends for participating on the 37th edition od the Accordion Competition in Pula or as we call it SUSRET- GATHERING and with pleasure  

NAJAVLJUJEMO  / WE  ANNOUNCE 

38. MEĐUNARODNI SUSRET HARMONIKAŠA , Pula 24.- 27.04.2013.      

38th INTERNATIONAL ACCORDION COMPETITION, Pula, April 24th - 27th 2013

 
Prethodna stranica 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22 Slijedeća stranica
 Novosti:
25. Međunarodna ljetna škola harmonike 2019.
60. godina OKUD-a
7. Pula guitar fest 2019.
Rezultati - 44. Susret
Prosudbene komisije 44. Susreta harmonikaša
Korisni linkovi:
Grad Pula
Istarska županija
Turistička zajednica Pule
Accordeonrama.fr
Confédération Internationale des Accordéonistes (IMC-UNESCO
Ministarstvo kulture RH
Hotel Pula
Harmonikaški centar
 
 
© OKUD ISTRA • Stankovićeva 4, Pula 52100 , P.O. BOX 99 • Croatia • Tel / Fax: +385 52 543 596 • E - mail