Home
O nama
Tečajevi
7. PULA Guitar Fest 2019.
25. Međunarodna ljetna škola harmonike 2019.
Orkestar S. Mihovilić
45. SUSRET HARMONIKAŠA 2020.
Galerija
 

Javni natječaj
 

OKUD ISTRA
Stankovićeva 4, 52100 Pula
OIB: 79524274149
Ur.br.: 288/2019.
Pula, 10.12.2019.

Temeljem čl. 27 STATUTA OKUD „ISTRA“ Stankovićeva 4, iz Pule i odluke Upravnog odbora OKUD-a „Istre“ donesene na 3. sjednici 31.10.2019. godine,  raspisuje se

 

JAVNI NATJEČAJ

 

TAJNIK  UDRUGE m/ž (1 izvršitelj-zamjena)

Radno mjesto obuhvaća obavljanje stručnih poslova za udrugu, provođenje utvrđenog financijskog plana i programa rada, brigu o zakonitosti rada udruge kako u financijskom tako i u Zakonom o udrugama, pripreme sjednica i materijala potrebnih za iste, i drugi poslovi koje odredi Upravni odbor ili predsjednik Udruge.  

OPĆI UVJETI:

 • da je osoba punoljetna
 • da je hrvatski državljanin/državljanka
 • da je zdravstveno sposobna za obavljanje poslova glavnog tajnika/tajnice 

POSEBNI UVJETI:

 • SSS, VŠS, VSS – ekonomski, komercijalni, pravni ili srodni smjer
 • poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu te poželjno poznavanje još jednog stranog    jezika
 • napredno znanje rada na računalu te programima iz paketa MS Office
 • organizacijske i radne sposobnosti za obavljanje poslova tajnika udruge
 • sposobnost timskog rada
 • kandidati će morati samostalno obavljati poslove te je potrebna inicijativa, lojalnost i poduzetnost
 • vozačka dozvola B kategorije

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti slijedeću dokumentaciju:

 • životopis/CV
 • dokaz o državljanstvu (preslika domovnice)
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome)
 • dokaz o informatičkoj osposobljenosti
 • kandidat/kandidatkinja može priložiti i dodatne dokumente koji dokazuju status, kao i znanja, vještine i iskustva za obavljanje poslova glavnog tajnika/tajnice

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, te po mogućnosti adresu elektroničke pošte).

Tajnik udruge (m/ž) se zapošljava na određeno vrijeme kao zamjena sadašnjeg tajnika sa punim radnim vremenom od 40 sati tjedno. Posao se obavlja na adresi Stankovićeva 4, 52100 Pula.

Prijave se dostavljaju e-mailom s naznakom «ZA NATJEČAJ», na: okud.istra@pu.t-com.hr

Rok podnošenja prijava je do 31.12.2019.

Početak rada je od 08.01.2020.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Izabrani kandidat/kandidatkinja u roku od 7 dana od završetka natječaja pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijemu, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta iz javnog natječaja.

 

Organizacija kulturno-umjetničkih djelatnosti „Istra“ Pula

 
45. Susret harmonikaša 2020.
 

 NAJAVLJUJEMO / WE ANNOUNCE

45. Međunarodni susret harmonikaša  
Pula, 22. - 25.  travnja 2020.  
 
Rok prijave do 25.03.2020. 

  
 
 
 Video sa 43. Susreta 2018.: youtu.be/GUwXWuBG_0E
 
 
 
  
45th International Accordion Competition
Pula, Croatia, April 22nd - 25th, 2020

 
Check out video from 43rd Competition 2018:
youtu.be/GUwXWuBG_0E
 
Prethodna stranica 1|2|3|4|5|6 Slijedeća stranica
 Novosti:
Javni natječaj
45. Susret harmonikaša 2020.
Upisi 2019./2020.
25. Međunarodna ljetna škola harmonike 2019.
60. godina OKUD-a
Korisni linkovi:
Grad Pula
Istarska županija
Turistička zajednica Pule
Accordeonrama.fr
Confédération Internationale des Accordéonistes (IMC-UNESCO
Ministarstvo kulture RH
Hotel Pula
Harmonikaški centar
 
 
© OKUD ISTRA • Stankovićeva 4, Pula 52100 , P.O. BOX 99 • Croatia • Tel / Fax: +385 52 543 596 • E - mail